admin/ January 17, 2017/ Informacije, Zaustavimo nasilje/ 0 comments

Tema o kojoj se jako puno priča, ali…

20151103142118_334309

 

Svaka druga žena u Srbiji je imala iskustvo nasilja u porodici, a jedna od tri žene u Evropi doživljava fizičko ili seksualno nasilje, prema podacima mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE).

Šta je nasilje u porodici?

 • ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice;
 • nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;
 • izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili nekome njemu bliskom;
 • prisiljavanje na seksualni odnos;
 • navodenje na seksualni seksualni odnos osobe koja nije navršila 14. godinu života ili nemoćnim licem;
 • ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima; i
 • vređanje, kao ii svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

Mere zaštite od porodičnog nasilja:

 • izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
 • izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
 • zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;
 • zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;
 • zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice;
 • mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najduže godinu dana, ali se može produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je uvedena;
 • tužbu za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici mogu podneti: član porodice prema kome je nasillje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljastva;
 • postupak u sporu za zaštitu nasilja u porodici naročito je hitan, prvo ročište se zakazuje u roku od 8 dana, žalbeni postupak traje 15 dana, žalba ne odlaže izvršenje.

Nažalost, osobu koja je izložena nasilju ne može osloboditi niko drugi osim nje same. Svako od nas može primetiti, otići i prijaviti. Ali, žrtva je ta koja bira želi li novi ili stari život. Za novi je potrebno puno hrabrosti, odlučnosti i vere ( u Boga, u sebe, u bolje sutra)- a baš ovo žrtva gubi još u početnoj fazi nasilja. I, tako sve veći broj ovih žena iznova i iznova oprašta svom “dragom”. Vreme prolazi… Prolaze dani, meseci i godine provedeni u strahu, strepnji i plaču- godine koje nikad neće biti vraćene.

Na svima nama je da učinimo bar mali doprinos u borbi protiv nasilja. Kada vidimo da prijavimo, pružimo pomoć i utehu žrtvi- ponekad je i samo jedan razgovor dovoljan da žrtva odluči šta želi od svog života. Bivše žrtve nasilja poznaju problematiku mnogo bolje od svih nas i zato je njihova pomoć jako važna. Svojim primerom su nam pokazale kako preživeti i izboriti se za bolje sutra, kako uspeti i pored nedostataka u zakonu.

Pozivam sve žene koje su preživele nasilje da ispričaju svoju priču, da pruže podršku i motivaciju ženama koje i dalje trpe nasilje. Ispričajte svoju pobedu i pomozite drugima da pobede. Potrebno je samo da me kontaktirate na fb stranici ili na e- mail adresi koju vidite na blogu, da bismo se dogovorili oko objavljivanja vaše priče koja naravno može biti anonimna.

Drage moje dame, ne dozvolite da vas neko maltretira. Niko nije vredan vaših suza, niko nema pravo, ni moralno, ni zakonsko, da digne ruku na vas. A, ako je to uradio jednom uradiće opet, i opet- a svi znamo gde to vodi. Mislite na svoju budućnost, odlučite se na vreme za slobodan život.

Leave a Reply