admin/ April 29, 2017/ Razvoj ploda/bebe, Trudnoca/ 0 comments

Svako od nas rađa se sa određenom krvnom grupom: A, B, AB ili 0, i pozitivnim ili negativnim Rezus faktorom ( Rh ), što znači da svaka krv ima neke specifične karakteristike. Krvna grupa određuje se i prepoznaje prema tipu antigena (proteina) koji se nalaze u eritrocitima (crvenim krvnim zrncima ). Krvna grupa A poseduje protein Aglutinogen A, krvna grupa B poseduje Aglutinogen B, krvna grupa AB poseduje oba Aglutinogena, a 0 krvna grupa nema u sebi ni jedan od ova dva antigena. Rh faktor je takođe protein koji se nalazi u krvnim zrncima. Ukoliko u krvi postoji Rezus protein onda je osoba Rh pozitivna (+), a ako ga nema onda je Rh negativna (-).

Kompatibilnost krvnih grupa i Rh faktora?   

Zbog različitih antigena koje poseduju, nisu sve krvne grupe kompatibilne. To znači da se prilikom transfuzije krvi mora voditi računa o krvnoj grupi i Rh faktoru. Ukoliko osoba primi krvnu grupu koja joj ne odgovara, može doći do ozbiljnih posledica. Krvna grupa 0 smatra se univerzalnim davaocem, što znači da krvnu grupu 0 sa negativnim Rh faktorom može primiti svaka krvna grupa. Krvna grupa AB sa Rh pozitivnim faktorom smatra se univerzalnim primaocem, što znači da može primiti krv bilo koje krvne grupe.

 Krvna grupa Može primiti krv krvnih grupa  Može dati krv krvnim grupama
A+ A+, A-, 0+, 0- A+, AB+
A- A-, 0- A+, A-, AB+, AB-
B+ B+, B-, 0+, 0- B+, AB+
B- B-, 0- B+, B-, AB+, AB-
AB+ A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0- AB+
AB- A-, B-, AB-, 0- AB+, AB-
0+ 0+, 0- A+, B+, AB+, 0+
0- 0- A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-

Važno je znati da ukoliko se osobi sa Rh pozitivnom krvi da Rh negativna krv, to neće uticati na njeno zdravlje, ali ukoliko se osobi sa Rh negativnom krvi da Rh pozitivna krv, to može dovesti do posledica, naročito kod žena koje planiraju trudnoću.

 

Šta određuje krvnu grupu bebe?

Šta određuje krvnu grupu i Rh faktor vaše bebe?

Roditelje često zanima koje će krvne grupe biti njihovo dete, naročito ako je jedan od roditelja Rh negativan. Potrebno je znati da svaka krvna grupa u sebi nosi dva genotipa, od mogućih tri (A, B ili 0), ali se samo jedan od svakog roditelja prenosi na dete. Roditelj koji ima krvnu grupu A, može u sebi nositi genotip AA ili A0, i bebi preneti A ili 0 gen. Roditelj koji ima krvnu grupu B, u sebi može nositi genotip BB ili B0, i na bebu preneti gen B ili 0. Roditelj koji ima krvnu grupu AB, u sebi nosi genotip AB, što znači da na bebu može preneti A ili B gen. Dok roditelj koji ima krvnu grupu 0, u sebi nosi genotip 00 (koji ne sadrži ni jedan antigen), i na bebu može preneti samo 0 gen. Krvna grupa bebe, nastaje kombinacijom po jednog od gena roditelja.

Krvna grupa roditelja  Moguća krvna grupa bebe
A i A A, 0
A i B A, B, AB, 0
A i AB A, B, AB
A i 0 A, 0
B i B B, 0
B i AB A, B, AB
B i 0 B,0
AB i AB A, B, AB
AB i 0 A, B
0 i 0 0

Treba znati da se u retkim slučajevima dešava da beba nema krvnu grupu koja je moguća  kombinacijom gena roditelja, jer ne postoji dominantan gen.

Šta određuje Rh faktor bebe?

Isto tako, svaka krvna grupa u sebi ima dva genotipa Rh faktora. Roditelji koji su Rh pozitivni, u sebi mogu nositi Rh+ i Rh- genotip ili Rh+ i Rh+ genotip. Dok roditelji koji su Rh negativni, u sebi nose samo Rh- i Rh- genotip. Beba nasleđuje jedan gen od oca i jedan gen od majke, s tim što je Rh pozitivan gen jači, dominantniji u odnosu na Rh negativan gen, i u kombinaciji Rh+ i Rh- gena, dete će uvek biti Rh pozitivno.

Rh genotip majke
Rh genotip oca
 Rh genotip bebe
Rh faktor bebe
+ + + + + + Rh+
– – + + + – Rh+
+ + – – + – Rh+
+ + + – + +,  + – Rh+
+ – + + + +, + – Rh+
+ – + – + +,  + -.  – – Rh+ ili Rh-
+ – – – + -,  – – Rh+ ili Rh-
– – + – – -,  + – Rh+ ili Rh-
– – – – – – Rh-

Važno je znati da ukoliko je majka Rh negativna, a beba Rh pozitivna može dovesti do komplikacija u trudnoći – zato već pri prvom pregledu obavestite vašeg izabranog lekara o svojoj krvnoj grupi i Rh faktoru.

Izvor: Ringeraja


                                                          

Pridružite se i fb stranici Zdravo odrastanje počinje još u maminom stomaku ili tviter nalogu i pratite najnovije tekstove, vesti, priče čitalaca i razmenjujte iskustva sa drugim roditeljima.

Leave a Reply