admin/ January 15, 2017/ Novorodjence, Porodjaj/ 0 comments

Apgar skor predstavlja univerzaln način za procenu i kvantifikaciju stanja vaše bebe neposredno po rođenju. Ovaj način procene zdravstvenog stanja novorođenčeta  osmislila je doktor Virdžinija Apgar, inače anesteziolog i pedijatar.

Apgar skor predstavlja zbir ocena dobijenih na osnovu 5 parametra. Vaša beba može dobiti ocenu 0-2 za jedan parametar. Pregled se obavezno sprovodi u 1. i 5.minutu nakon porođaja i te vrednosti se upisuju u Porođajni list. Ukoliko je apgar skor manji od 7, ponavlja se na svakih 5 minuta sve dok se ne dobiju dve uzastopne vrednosti 7 ili više. Ponavljanja se vrše najdalje do 20. minuta, a u nekim izvorima je navedeno i do 30. minuta.

Evo o kojim parametrima je reč i na koji način se boduju:

  • Boja kože:

0 – bleda ili modra

1 – koža na telu ružičasta, udovi modri

2 – ružičasta u celini

  • Puls:

0 – nije primetan

1 – ispod 100 otkucaja u minuti

2 – preko 100 otkicaja u minuti

  • Refleksni nadražaj:

0 – nema odgovora na nadražaj

1 – postoji grimasa

2 – glasan plač

  • Tonus mišića:

0 – opušten

1 – pokretanje udova

2 – živahna aktivnost

  • Disanje:

0 – nema ga

1 – usporeno, nepravilno

2 – dobro (plač, disanje)

Smatra se da je beba sa ukupnim zbirom preko 7 dobrog zdravstvenog stanja. Za bebe sa zbirom između 5 i 7 će verovatno trebati reanimacija (pročišćavanje disajnih puteva i davanje kiseonika) zbog umerene hipoksije (smanjenog dotoka kiseonika), a ozbiljne mere reanimacije se sprovode kod bebe sa ocenom 4 i ispod 4.

Prevremeno rođene bebe mogu imati nešto niži apgar skor (4-6) što prvenstveno predstavlja posledicu fiziološke nezrelosti, a ne naznaku da postoji povećani rizik od neurološke disfunkcije. 

Izvor: demetra.rs

hqdefault                         hqdefault                         hqdefault

Pridružite se i fb stranici Zdravo odrastanje počinje još u maminom stomaku i razmenjujte iskustva sa drugim roditeljima i pratite najnovije tekstove.

Leave a Reply